Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

 

Obec Hlušice

informace o realizaci projektu

 

 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ HLUŠICE

Projekt realizovaný v rámci ROP NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Název oblasti podpory: Rozvoj venkova
Datu zahájení projektu: 01.01.2009
Datum ukončení projektu: 30.04.2010
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 723 866,00 Kč